Anna Pawlus - naprawa zabytków

Wnętrze Kaplicy Zygmuntowskiej po konserwacji w 2004 roku.
Wykonałam scalanie rekonstruowanych detali architektonicznych farbami do kamienia firmy Remmers. Zakres prac dotyczył wystroju scian z jasnego, szarego piaskowca.


Kopia obrazu Feliksa Wygrzywalskiego "Arabowie" z 1896 roku. Początek pracy - kompozycja obrazu.
Po prawej gotowa kopia po namalowaniu wszystkich detali i szczegolow.


Sosnowiec, pałac Henryka Dietla
Malowidlo ścienne Wlodzimierza Tetmajera widoczne w odkrywkach pod warstwami przemalowań. 1902 rok Kompozycja W. Tetmajera po konserwacji. Przedstawia dwie córki. H. Dietla w ogrodzie


Kapitel barokowej kolumny w trakcie renowacji złoceń. Widoczny jest pulment pod złocenia na poler.
Po prawje dwa kapitele i bazy kolumn po konserwacji.


Rzezba barokowego amorka w stanie destruktu. Widoczne są ubytki elementów rzeźbiarskich , warstw zaprawy i polichromii.
Rrzeźba amorka po konserwacji. Wykonałam srebrzenie i błękitny laserunek na wstążce. Uzupełniony został rowniez flet.


Lichtarz paschalny barokowy z XVIII wieku przed konserwacją.
Lichtarz po pozłoceniu, srebrzeniu, również płatkami miedzi. Zrekonstruowane zostały zielone laserunki na srebrze.


Pałac H. Dietla w Sosnowcu - Sala Jadalna, fragment polichromii w trakcie konserwacji technicznej.
Polichromia po scaleniu kompozycji wg zachowanych śladów.


Pulpit muzyczny z 1633 roku, manierystyczny. Górna część mebla. Wizerunek św. Andrzeja przed konserwacją.
Wykonana została renowacja polichromii farbami w technice tempery jajowej i pigmentami w proszku.


Rzeźba św. Marii Magdaleny z belki tęczowej, scena Pasji w kościele parafialnym w Bieczu z 1639 roku. W trakcie usuwania wadliwych laserunków z poprzedniej konserwacji.
Rzeźba po uzupełnieniu kolorowych, transparentnych laserunków na szatach Świętej Marii Magdaleny.


Belka tęczowa w kościele parafialnym w Bieczu po konserwacji w 2005 roku.


Pulpit muzyczny z 1633 roku, manierystyczny. Górna część mebla. Wizerunek św. Wawrzyńca przed konserwacją.
Wykonana została renowacja polichromii farbami w technice tempery jajowej i pigmentami w proszku.


Po lewej Drzewo Jessego w kościele św. Michała Archanioła w Sandomierzu. Autor - snycerz Mateusz Rozkwitowicz z Nowego Korczyna 1695 - 97 /przed konserwacją, pień drzewa został wtórnie przemalowany farbą kryjącą olejno--żywiczną w XX wieku/

Po prawej Drzewo Jessego po rekonstrukcji odkrytych laserunków na srebrze oraz zamontowaniu gałęzi i liści po konserwacji.